Gode råd og regler

Vi har samlet en række gode råd og regler, når du lejer en kano hos Aafartens Kanoudlejning. Følg dem, og både du og de andre brugere af åen vil få en dejlig oplevelse.

 • Brug altid redningsvest
 • I har ubetinget vigepligt over for Aafartens turbåde. Hold god afstand til turbådene, og sejl ind til siden, når du ser dem komme.
 • Stå aldrig op i kanoen
 • Det er ikke tilladt at grille eller tænde bål langs Odense Å
 • Fiskeri fra båden er ikke tilladt – Husk du skal have fisketegn og være medlem af en  fiskeklub, hvis du vil fiske fra land – læs mere her: https://odense-aa.dk/web/hvor-ma-jeg-fiske/ 
 • Værn om naturen samt dyre- og plantelivet
 • Kanoerne ryddes for affald og afleveres efter aftale
 • Undgå støjende adfærd, som kan være til gene for dyrelivet og andre brugere af området omkring åen
 • Bind ikke kanoer sammen
 • Pak altid det tungeste bagerst i kanoen, hvilket gør det nemmere at navigere på vandet.
 • Mindst én i kanoen skal kunne svømme