Handelsbetingelser

Generelle oplysninger:

Aafartens Kanoudlejning
CVR. nr: 39390159
Filosofgangen 30B
kontakt@aafartenskanoudlejning.dk
Telefonnummer: 40793003

Bestilling
Du bestiller ved at udfylde vores bestillingsformular eller sende en mail til kontakt@aafartenskanoudlejning.dk. Bemærk at bestillingen først er gyldig, når du har modtaget en ordrebekræftelse fra os. Vi svarer altid inden for 24 timer.

Da udlejning dækker en bestemt dato og tidsrum er det undtaget for fortrydelsesret.

Betaling
Sammen med ordrebekræftelsen modtager du en faktura. Du kan betale via bankoverførsel eller MobilePay.

Priser
Alle priser er oplyst inklusiv moms. Der kan kun handles i danske kroner (DKK.)

Fortrydelsesretten
Da udlejning dækker en bestemt dato og tidsrum er det undtaget for fortrydelsesret.

Refundering
Lejede kanoer refunderes kun i tilfælde af, at vi må lave en aflysning. En aflysning vil f.eks. kunne ske p.g.a. ekstraordinær høj/lav vandstand, væltede træer e.lign.

Ændring af ruten
Vi forbeholder os retten til at ændre start- og slutsted i det tilfælde, at en strækning ikke er sejlbar f.eks. p.g.a. væltede træer, naturpleje, arbejde på åen mv.

Levering af lejet udstyr
Dine kanoer vil ligge klar på det aftalte sted på det aftalte tidspunkt.

De bestilte kanoer vil ligge samlet med en udleveringsseddel på, med lejers navn, og antal udstyr. I kanoer vil du finde veste og padler i forhold til det bestilte.

Aflevering / afhentning af lejet udstyr
I afleverer kanoerne ved vores særksted som ligger lige før Munke Mose på venstre side af Åen. der vil st en trailer klar til jer. Ved aflevering skal kanoen være rengjort, og placeret på den afmærkede trailer med bunden i vejret. Padler og veste ligges under kanoen.

Kanoen skal være klar til afhentning senest kl. 18.00.

BEMÆRK! hvis kanoerne ikke afleveres på det aftalte koster det 500 kr. pr. time der bruges på at lede efter kanoerne, og altid minimum en time. Det koster ligeledes 500 kr hvis de afleveres efter kl 18.00.

Ansvar for lejet udstyr
Du har ansvaret for det lejet udstyr fra afhentning til du har afleveret kanoerne.

Skader på lejet udstyr
Brugsridser og skrammer tager vi som almenligt slid, hvis udstyret bærer præg af groft misbrug, eller udstyret er knækket, har huller, står reparation for brugerens regning eller evt. dækket af din egen forsikring.

Der må ikke påsættes/anvendes gaffatape eller lignende på svømmeveste, kanoer, padler mm. Respekteres dette ikke koster det kr. 500 pr. time der brugs på afrensning, dog altid minimum en time – i tilfælde hvor det ikke er muligt at fjerne tape eller lim rester skal udstyr erstattes.

Mistet udstyr skal erstattes.

Sejlads er på eget ansvar
Du skal være særlig opmærksom på, at al sejlads sker på eget ansvar, og det derfor altid vil være din egen ulykkesforsikring, som skal dække, uanset hvad der sker.

Benyttes vores udstyr til instruktion eller aktiviteter af andre parter f.eks. skoler eller foreninger, der selv stiller med lærere eller instruktører, sådan at det har karakter af egen aktivitet ligger ansvaret 100% hos dem, og de skal selv udarbejde en sikkerhedsinstruks passende til aktiviteten. Ved leje oplyses navn på den ansvarlige person og organisationen.

Aafartens Kanoudlejning kan aldrig drages til ansvar for anden parts handlinger.

Vi tager forbehold for:
– Prisstigninger.
– Force majeure.
– Overbookninger.
– Trykfejl.
– Fejl i billedmaterialet.
– Vi forbeholder sig retten til at annullere en ordre hvis nødvendigt.
– Forsinkelse på grund af uheld eller ekstra ordinære forsinkelser i forbindelse med f.eks. trafikuheld, vejarbejde mv.
– Ved fejl, defekter eller manglende lejet udstyr skal vi på dagen have besked hurtigst muligt, på vagttelefonen 40553003 – så vi har mulighed for at rette fejlen. Telefonnummeret står også på kanoen.

Ændringer
Det er som udgangspunkt ikke muligt at ændre på datoen. Det er altid muligt at lave små ændringer i forhold til antal veste, padler mv. Vi kan dog være udsat for, ikke at have flere ledige kanoer på lejedagen, hvis antallet ønskes øget. Ved for mange lejede kanoer er det muligt at afbestille – men BEMÆRK: kanolejen refunderes ikke.

Sikkerhedsinstruks
Særlig vigtigt er, at den person der foretager bookingen, har ansvaret for at alle der deltager under sejladsen er bekendt med indholdet i vores sikkerhedsinstruktion. Du kan se den her: (for at se Sikkerhedsinstruks kan du trykke her)

Senest mulighed for booking er dagen før.